Lærer og Pedagog

Håvard Tjora

Lærer og forfatter Håvard Tjora er én av pedagogene bak Mattespillet Numetry. Håvard har 16 år på baken som lærer, og har jobbet spesielt mye med matematikk, med ekstra fokus opp mot barn med mattevansker.

 
Et personlig mål for meg er at spillerne skal være flinkere i matematikk etter en endt spilløkt.
Lærer og Pedagogisk leder

Bjørn Ivar Mesel

Bjørn Ivar Mesel jobber som pedagog i Numetry, og har 18 års erfaring som lærer – hovedsakelig på mellomtrinnet.

Som lærer har det vært viktig for Bjørn Ivar å ufarliggjøre matematikkfaget for elevene og relatere faget til elevenes hverdag. Han har testet en rekke spill i undervisningen, men det var først da han prøvde Numetry at han ble overbevist.

 
Mens andre ressurser legger vekt på hva læreren vil ha, er Numetry laget med utgangspunkt i en tanke "om «hva vil engasjere eleven?»."

Lærerne, foreldrene og barna digger Numetry

Numetry engasjerer, inspirerer og bidrar til økt matteglede. Elevene blir også flinkere til å dele erfaringer med hverandre og finne ut av små og store problemer sammen.

Johanne Marie M.
St. Franciskus skole, Arendal

Numetry har vært en flott, morsom og lærerik opplevelse for elevene. De får trening i matematisk tankegang, algoritmer og alle mulige temaer innenfor faget på en morsom og engasjerende måte.

Per Helge Pelle Hågvar
Far til Evelyn

Numetry gjør matematikken til en gøy aktivitet. Elever som er overbevist om at de ikke kan matte klarer å gjennomføre flere oppgaver på Numetry siden det er «gaming» og ikke skole.

Aadne A.
Borre ungdomsskole, Horten
Figurer fra Numetry kledd ut i halloweenkostymer

Kule halloween-masker fra Numetry

Tavleundervisning med Numetry

Repetisjon av ulike temaer med Numetry