Brukervilkår

Velkommen til Matematikkspillet Numetry. Vi er veldig glade for at du vil bruke Numetry for å bli skikkelig god i matte, samtidig som du har det gøy!

 

Før du setter i gang å spille Matematikkspillet Numetry eller bruke tjenestene våre, er det viktig at du setter deg nøye inn i disse vilkårene som gjelder for alle som bruker våre tjenester. Du bekrefter at du har akseptert disse brukervilkårene ved å bruke tjenestene våre.

 

Vi har også en egen personvernerklæring hvor vi beskriver hvordan vi behandler dine personopplysninger, som du finner her. Kontakt oss gjerne på [email protected] hvis du har spørsmål rundt vår behandling av dine personopplysninger.

 

Disse brukervilkårene og personvernerklæringen er laget av oss i Eduplaytion AS, org.nr 921 181 647 (omtalt som «Eduplaytion», «vi», «oss» eller «vår»). Samlet omtaler vi brukervilkårene og personvernerklæringen som «Vilkårene».

 

Vilkårene gjelder alle privatpersoner som har registrert bruker i Eduplaytions tjenester (omtalt som «Kunden», «deg», «du» eller «din»). Dette gjelder uavhengig om du bruker gratisversjoner av tjenestene våre, om du har inngått en egen abonnementsavtale for bruk av Eduplaytions betalte tjenester, eller om du har fått tilgang til våre tjenester gjennom en juridisk person som har inngått abonnementsavtale med oss (for eksempel en kommune, skole eller bedrift, heretter omtalt som «Lisensansvarlig»). Ved eventuell motstrid, gjelder abonnementsavtalen vi har inngått med deg eller din Lisensansvarlige, foran Vilkårene.

Først publisert: 04.07.2022

Sist faglig oppdatert: 04.07.2022

1. FOR MINDREÅRIGE SOM VIL BRUKE TJENESTENE VÅRE

Dersom du er under 13 år og ønsker å bruke våre gratistjenester, så må dine foresatte (eller vergen din) inngå egen abonnementsavtale med oss og akseptere Vilkårene. Ved å akseptere disse Vilkårene for bruk av våre gratistjenester, bekrefter du at du er over 13 år. Avtale om bruk av våre betalingstjenester kan bare inngås dersom du er over 18 år. Ved å akseptere disse Vilkårene for bruk av våre betalingstjenester, bekrefter du at du er over 18 år.

2. TJENESTENE OG BETALING

2.1 Mer om våre tjenester

Våre tjenester består av Eduplaytions spillbaserte læringsløsninger med forskjellig funksjonalitet og innhold, som kan aksesseres gjennom nettleser eller applikasjon («Tjenestene»). Hvis du vil lese mer om våre Tjenester, kan du klikke her.

 

Enkelte deler av våre Tjenester tilbys gratis, mens andre deler krever betaling for bruk. De delene av Tjenestene våre som leveres gratis kalles «Gratistjenester», mens de delene av våre tjenester som krever betaling for kalles «Betalingstjenester». De konkrete betalingsbetingelser og priser med mer er avtalt i et separat dokument, for eksempel abonnementsavtalen.

2.2 Endringer i Tjenestene

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre og oppdatere Tjenestene. Dette innebærer at vi blant annet kan gjøre forbedringer, forandringer, tillegg eller fjerne informasjon, innhold og funksjonalitet når vi anser det nødvendig.

 

Vi vil varsle deg om vesentlige endringer eller oppdateringer av Tjenestene senest tretti (30) dager før endringen eller oppdateringen.

3. KONFIDENSIALITET

All konfidensiell informasjon som utveksles eller på annen måte overføres mellom Eduplaytion og deg, skal behandles som konfidensiell og skal ikke overføres til noen tredjepart, eller brukes for noe annet formål enn for hvilket den blir avslørt, uten skriftlig samtykke fra oss, med mindre slik konfidensiell informasjon:

 

(a) allerede er rettmessig kjent av deg da informasjonen ble mottatt;

 

(b) er eller blir en del av allmennheten på en annen måte enn på grunn av deg;

 

(c) mottas fra en tredjepart uten hinder av taushetsplikt som du var eller burde være kjent med; eller

 

(d) skal utleveres etter norsk rett

 

Når punkt 3 (d) gjelder, skal du kun avsløre den delen av den konfidensielle informasjonen som utleveringsplikten omfatter. Du skal gjøre sitt beste for å oppnå at slik informasjon behandles konfidensielt av den informasjonen utleveres til.

4. LISENS OG DINE BRUKERRETTIGHETER

4.1 Immaterielle rettigheter

Tjenestene og alle immaterielle rettigheter til Tjenestene tilhører Eduplaytion (herunder i denne sammenheng også Eduplaytion sin(e) lisensgiver(e)). Med unntak av det som uttrykkelig er angitt i Vilkårene, gir ikke disse Vilkårene deg noen rett eller lisens til Tjenestene eller annen immateriell rettighet eller eiendom som innehas av oss.


Du har ikke rett til å:


a) endre, tilpasse, oversette, foreta omvendt utvikling av, dekompilere, analysere, modifisere, demontere eller forsøke å oppdage kildekoden, underliggende ideer, algoritmer, filformater eller programmeringsgrensesnitt til Tjenestene, det som brukes til å levere Tjenestene, eller annen Eduplaytion-teknologi på noen måte; eller


b) utarbeide avledede verk av Tjenestene, eller reprodusere, distribuere, selge eller videreselge Tjenestene eller annen Eduplaytion-teknologi på noen måte eller til noe formål.

 

4.2 Lisens

Eduplaytion gir deg en ikke-eksklusiv rett å bruke Gratistjenestene og/eller Betalingstjenestene i løpet av avtaleperioden, med de rettigheter og begrensninger som følger av Vilkårene. Lisensen gis til en bestemt navngitt person, i samsvar med det som er avtalt ved registrering eller i en egen abonnementsavtale med deg eller din Lisensansvarlige.

 

4.2.1 For brukere av Gratistjenester:

Brukere med et privat abonnement for bruk av våre Gratistjenester, gis rett til å bruke våre Gratistjenester til eget bruk. Tilgangen til Gratistjenesten oppnås når Vilkårene er akseptert og kontoregistreringen er fullført. Gratistjenestene anses som levert når du har fullført kontoregistreringen, og fått tilgang til Gratistjenestene.  

 

4.2.2 For brukere av Tjenestene som har betalt abonnement:

Brukere som har betalt for et abonnement på Tjenestene, gis rett til å bruke Tjenestene til eget bruk. Tilgangen til Tjenestene oppnås når Vilkårene er akseptert og kontoregistreringen og betalingen er gjennomført. Tjenestene anses levert når du har fullført kontoregisteringen, og fått tilgang til Tjenestene.  

 

4.2.3 For brukere med tilgang fra en Lisensansvarlig:

Dersom du har fått tildelt en lisens fra din Lisensansvarlige, gis du den bruksretten som er fastsatt i abonnementsavtalen vi har inngått med din Lisensansvarlige. Tilgangen til Tjenesten oppnås når Lisensansvarlig har tildelt deg en lisens.  

 

4.3 Brukerinnhold

Ved å akseptere disse Vilkårene, gir du oss en ubegrenset, vederlagsfri, ikke-eksklusiv, og evigvarende lisens til å bruke data du oppretter ved bruk av Tjenestene, og all tilbakemelding du ellers gir oss, i anonymisert form («Brukerinnhold») i den hensikt om å videreutvikle Tjenestene våre.

 

5. AVTALETID OG OPPSIGELSE

5.1 Avtaletid og oppsigelse

5.1.1 For brukere av våre Gratistjenester

Avtalen er gyldig inntil den blir sagt opp av deg eller Eduplaytion. Både du og Eduplaytion har rett til når som helst å avslutte avtalen uten særskilt grunn. Sletting og deaktivering av spillkontoen din kan du enkelt gjøre under «Min Profil» i Numetry.

5.1.1.1 For brukere av våre Tjenester kjøpt som privatperson

Dersom du har inngått et betalt abonnement med oss om bruk av Tjenestene, utløper avtalen og din rett til å bruke Tjenestene når pågående betalingsperiode utløper. Hvis du ikke avslutter abonnementet før utløpet av betalingsperioden, fornyes abonnementet automatisk. Hvis du ønsker å slette eller deaktivere spillbrukeren din, kan det enkelt gjøres under «Min Profil» i Numetry. Du må kontakte oss via [email protected] for å avslutte et løpende abonnement. Merk at vi ikke refunderer abonnementsvederlag ved førtidig oppsigelse av abonnementet.

5.1.2 For brukere av Tjenester kjøpt av en juridisk person

Hvis du har fått tildelt en lisens gjennom en Lisensansvarlig, må du henvende deg til din Lisensansvarlige for å avslutte eller deaktivere din brukerkonto hos oss.

5.2 Hevning på grunn av ditt kontraktsbrudd

Dersom du eller din Lisensansvarlige vesentlig misligholder disse Vilkårene eller annen abonnementsavtale som er inngått, har vi rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Du erkjenner at du kan bli erstatningsansvarlig for eventuelle skader vi er påført som følge av kontraktsbrudd.

5.3 Midlertidig deaktivering av tilgang til Tjenestene

Fra tid til annen kan vi midlertidig begrense eller stenge tilgangen din til Tjenestene, for eksempel fordi vi utfører vedlikehold på Tjenestene.

Hvis vi har grunn til å mistenke at du eller din Lisensgiver har brukt Tjenestene, innholdet i Tjenestene eller våre immaterielle rettigheter i strid med avtalen med oss, kan vi stenge tilgangen din til Tjenestene. Dersom du ikke betaler abonnementsvederlaget i tide, har vi rett til å sperre tilgangen din til Betalingstjenesten, eller erstatte den med Gratistjenester inntil betalingen er utført.

6. ANGRERETT FOR FORBRUKERE

Dersom du er forbruker og avtalen inngås ved fjernsalg, har du angrerett i 14 dager fra leveringen av Tjenestene i henhold til angrerettloven. Du kan enkelt benytte din angrerett (innenfor angitt tidsramme) ved å kontakte oss på [email protected] for å si opp ditt abonnement. Spillbrukeren din kan du slette når som helst via «Min Profil» i Numetry.

7. DITT ANSVAR

Tjenestene skal ikke brukes i strid med disse Vilkårene eller gjeldende lover og regler.

 

Innloggingsdetaljer er personlig og konfidensiell informasjon, og du må aldri dele dem med andre. Alle innloggingsdetaljer skal oppbevares på en måte som hindrer at uvedkommende får tilgang til dem.

 

Hvis du mistenker at brukernavnet eller passordet ditt brukes av andre, må du melde fra til oss umiddelbart via [email protected], og endre passordet ditt.

 

Vi gjør deg oppmerksom på at vi bare har mulighet til å gjenfinne og utgi innloggingsinformasjonen din hvis du eller din Lisensansvarlig har inngått et betalt abonnement på Tjenestene.

8. ANSVARSBEGRENSNING

Tjenestene våre leveres «som de er» og «som tilgjengelig». Vi gir ingen garantier, lovnader eller tilsvarende vedrørende riktigheten eller fullstendigheten i innhold, informasjon, tjenester eller annet materiell som leveres på eller gjennom Tjenesten. Vi har ingen uttrykkelige eller implisitte garantier for Tjenestenes funksjon, tilgjengelighet/oppetid, kvalitet, brukervennlighet eller sikkerhet.

 

Du forstår og godtar (i) at det ikke er teknisk mulig å tilby feilfrie Tjenester og at vi ikke kan love at vi gjør det; (ii) at feil kan lede til at Tjenestene er helt eller delvis utilgjengelig; (iii) at materialet du mottar når du bruker Tjenestene, kan inneholde feil eller unøyaktigheter, og (iv) at Tjenestene kan påvirkes av forhold som ligger utenfor vår kontroll.

 

Vi er ikke ansvarlig for indirekte tap som er forårsaket eller har oppstått som følge av bruk av Tjenesten. Eksempler på indirekte tap som vi ikke er ansvarlig for er tap eller ødeleggelse av kundedata, konsekvenser av dette og tap relatert til krav fra tredjepart. Vårt samlede ansvar skal ikke overstige det abonnementsvederlaget du har betalt for Tjenesten de siste 6 månedene. Ansvarsbegrensningen vår er kumulativ per 6 måneders periode, og ikke per skadetilfelle.

9. MELDINGER

Dersom vi har behov for å kontakte deg om Tjenesten, vil vi henvende oss til deg via din epostadresse. Vi stoler på at kontaktinformasjonen din er riktig, og du forplikter deg til å informere oss hvis du skulle bytte kontaktinformasjon.

10. ENDRING AV DISSE VILKÅRENE

Vi forbeholder oss retten til ensidig å endre Vilkårene. Før vi gjør slike endringer, vil vi varsle deg på nettsiden vår numetrygame.com senest tretti (30) dager før ikrafttredelsen av de endrede Vilkårene. Du vil alltid finne gjeldende Vilkår på nettsiden.

 

Dersom endringene i Vilkårene krever din aksept etter lovgivning eller praksis, vil vi be deg om å akseptere disse delene av Vilkårene før de gjelder for deg.

11. OVERDRAGELSE AV BRUKERVILKÅRENE

Dine rettigheter og plikter i henhold til Vilkårene kan ikke, hverken helt eller delvis, overdras uten vårt skriftlige forhåndssamtykke.

12. LOVVALG OG TVISTELØSNING

Enhver tvist som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse Vilkårene skal utelukkende styres og tolkes i samsvar med norsk rett, og skal avgjøres av norske domstoler.

13. KONTAKT OSS GJERNE

Kontakt oss gjerne dersom du lurer på noe, eller ønsker å ta opp noe med oss. Vi er tilgjengelige via chat, som du finner nede i høyre hjørne på nettsiden vår, numetrygame.com, eller via e-post på [email protected]. Vår kontaktinformasjon er:

 

Eduplaytion AS, org.nr 921 181 647

Adresse: Løken 24, 6817 Naustdal

E-post: [email protected]