TILBAKE
Bjørn Ivar Mesel

Bjørn Ivar Mesel om mattespillet Numetry og spillbasert læring

– Jeg er opptatt av å ha ulike tilnærminger til matematikkfaget, og at en metode nødvendigvis ikke passer for alle, sier Bjørn Ivar Mesel som er en av de tre pedagogene i Numetry. Mesel har 18 års erfaring som lærer, og har matematikk og naturfag som favorittfag. Han er opptatt av at barn har ulike måter å tenke på og at det er viktig å jobbe med matematikkforståelsen med det som utgangspunkt.

KOM I GANG NÅ

Jobber for å få med «gaming-gutta»

Nettopp derfor spiller Bjørn Ivar ofte på barnas interesser i undervisningen for å skape motivasjon og relatere matematikken til dagliglivet. Det gir lite mening for barn å lære noe hvis de ikke får forklart hvilke sammenhenger det kan brukes i. Spesielt «gaming-gutta» er vanskelig å nå gjennom hos, og derfor trenger vi et verktøy som vekker interessen hos disse barna, mener han.

– Spill er en morsom metode for å lære matematikk, og det er heller ikke nytt. Det er mange voksne som har blitt gode i hoderegning av å summere terninger, eller blitt sikker i addering etter å ha regnet ut resultatet i Yatzy, forklarer Mesel.

Bjørn Ivar peker på at lystbetont aktivitet og det å kjenne på at oppgaven man jobber med er meningsfull, er nøkkelen til god læring. Nettopp der kommer dataspill inn – det har fordelen med å være lystbetont og gir enorme muligheter i hvordan gi oppgaver, ut fra hva læreren ønsker at elevene skal øve på.

Numetry hjemme? Kjøp Numetry Premium her.
Numetry på Skolen? Les mer om Numetry Skole.

– Ingen har klart å utnytte potensialet

Gjennom sine to tiår som lærer har Bjørn Ivar testet ut mange ulike digitale ressurser i undervisningen sin. Men ingen har klart å imponere ham – før Numetry kom på banen.

– Det er etter min mening ingen som til nå har klart å utnytte det store potensialet som finnes i spill kombinert med matematikk. Det finnes enkelte forsøk som kan øve på små deler av faget som gangetabellen, men ingen som tar for seg hele læreplanen for trinnet. Numetry kommer til å dekke alle kompetansemålene og blir i en helt annen liga enn som det er på markedet nå, slår han fast.

Ved å være pedagog for Numetry ønsker Bjørn Ivar å bidra til å lage noe som er til hjelp for å oppnå dypere læring. Han ønsker at spillet skal inneholde oppdrag hvor utforskende matematikk er sentralt, og at spillet blir en brobygger der strategier som læres i spillet lett kan overføres til resten av matteundervisningen. Han peker også på noen fordeler et mattespill har over en vanlig lærer – nemlig rettingen som foregår med lysets hastighet.

– Man kan ikke undervurdere hvor utrolig deilig det er for barna å få øyeblikkelige tilbakemeldinger på arbeidet de gjør. Tilbakemeldinger som blir gitt en stund etter at barnet har løst oppgaven har liten effekt – det er i «realtime» at effekten er desidert størst, forklarer Bjørn Ivar.

Numetry hjemme? Kjøp Numetry Premium her.
Numetry på Skolen? Les mer om Numetry Skole.

Numetry skiller seg ut

En av grunnene til at Bjørn Ivar valgte å bli pedagog i Numetry, er at han mener at Numetry skiller seg fundamentalt fra andre læringsressurser.

– Mens andre ressurser legger vekt på hva læreren vil ha, er Numetry laget med utgangspunkt i en tanke om «hva vil engasjere barna?». Dessuten har barn alltid fått være med i prosessen med å lage spillet. Numetry lages ikke av voksne som tror de vet hva barn liker, men barn som gir beskjed til de voksne om hva som er bra, sier han.

Matematikk er et fremmedspråk

Bjørn Ivar påpeker at på mange måter er matematikk det første fremmedspråket som barna lærer på skolen. Alle fremmedspråk må repeteres for at man skal kunne mestre dem, i tillegg til at det krever bevisstgjøring av det matematiske språket og hva ordene betyr.

Ved å bruke Numetry flettes ord og uttrykk inn i historien, og barna opplever det i en naturlig og trygg setting. I tillegg blir det lettere å repetere språket når kvaliteten på spillet er så stor at barna har lyst til å spille det – selv på fritiden.

Numetry hjemme? Kjøp Numetry Premium her.
Numetry på Skolen? Les mer om Numetry Skole.

Portrettbilde av Håvard Tjora
Håvard Tjora er lærer i Numetry