Mattespill – barna spiller seg gode i matte

11. juni 2021 Ådne Olsen Lesetid: 3 minutter
TILBAKE

Ved å la barna prøve mattespill som Numetry, øker sjansene for at de blir bedre i matematikk. 

De fleste voksne kan være enige i at det å lære seg matematikk kan være vanskelig. Ofte har man som foreldre selv dårlige minner fra matteundervisningen, og disse holdningene kan lett smitte over på barna. Så hvordan kan man bidra til å gi barna et positivt forhold til matematikk? Å prøve et mattespill kan være smart. Men hva er det, egentlig?

Hvorfor bruke mattespill?

Mattespill er en måte å gjøre det lettere og morsommere for barn å lære seg matematikk på. Det er imidlertid stor forskjell på hvilke innfallsvinkler ulike mattespill har for å lære barna matte. I all hovedsak kan man dele mattespillene inn i to grupper: De som er drevet av pugging, og de som er drevet av en historie.

Det er naturligvis fordeler og ulemper ved begge disse to formene for mattespill. Pugging, for eksempel av gangetabellene, har vært en tradisjonell læringsstrategi i den norske skolen. Ulempen med pugging er at det dessverre er lite lystbetont, og kan skape et negativt forhold til faget som man pugger. I tillegg risikerer man at den dypere forståelsen for faget forsvinner når man pugger.

Er du lærer? Lær mer om Numetry Skole
Er du forelder? Lær mer om Numetry Fritid

«Kamuflert» matteøving

Nettopp derfor har det norskutviklede mattespillet Numetry valgt å gå for den andre læringsformen, nemlig en historiedrevet læringsmåte som gir barna muligheten til å lære matematikk på en morsom og spennende måte.

Fokuset i spillet er å redde astronautene i det fjerne solsystemet Matema – ikke at barna skal lære seg mattepensum. For at astronautene skal komme seg helskinnet gjennom spillet, må barna løse en rekke regnestykker kamuflert som spennende oppdrag.

Elev spiller Numetry i klasserommet

Resultatet er at barna fort kan fordype seg i matematikk i timevis – uten at de legger merke til at det faktisk er matematikk de øver seg på. Med andre ord «kamuflerer» vi matteøvingen i et trygt miljø hvor barna kan prøve og feile uten at de blir vurdert av en ekstern autoritetsperson.

Hvorfor er mattespill så effektivt?

Mens klassisk tavleundervisning i stor grad passiviserer barna, er spillbasert læring som Numetry basert på en grunntanke om å gjøre elevene til aktive deltakere i læringsprosessen. Barna blir aktive fordi historien appellerer til dem og er interessant, og de må løse matteoppgaver for at historien skal gå videre.

Les også: Ny studie: Mattespill er en suksess i barneskolen

Dessuten lærer vi mennesker best gjennom erfaringer. Alt barna gjør i et mattespill får konsekvenser, noe som gjør at de lærer effektivt når de prøver på nytt og ser at nye handlinger fører til nye konsekvenser.

Gutt sitter ved et bort og spiller Numetry

Barn lærer best når de ikke føler på noe press. Ved å plassere matematikken i en spillkontekst, ufarliggjøres det å prøve seg fram i større grad enn hvis man sitter og jobber i en mattebok som skal leveres inn til læreren. På denne måten kan barna jobbe med matematikk i sitt eget tempo, og det bidrar dessuten til at barna får et positivt forhold til matte.

Hvordan utvikles mattespill som Numetry?

De som skal ha glede av mattespillene er barna, derfor er de en selvskreven del av teamet som utvikler Numetry videre. I forbindelse med alle nye versjoner av spillet, får et barnepanel teste Numetry og komme med tilbakemeldinger til utviklerne. Disse tilbakemeldingene veier tungt når vi utvikler spillet videre.

Numetry har også en rekke lærere og pedagoger som bidrar til å kvalitetssikre de faglige og pedagogiske aspektene av spillet. Vi har blant annet den kjente mattelæreren Håvard Tjora med på laget.

Hva med all skjermtiden?

Det er en kjensgjerning at barn i dag bruker mye tid på skjerm. En kan imidlertid diskutere om all skjermbruk er dårlig skjermbruk. Å bruke tid på et mattespill hvor sjansen er stor for at barna blir litt bedre i matematikk for hver spilløkt, er i hvert fall bedre enn å bruke skjermtid på noe som gir lite eller ingen utvikling for barnet.

Les også: Skjermtid og grensesetting

Hvem passer Numetry for?

Numetry er utviklet for barn mellom 8 og 12 år, og tar utgangspunkt i matematikkpensum på mellomtrinnet – altså fra 4. til 7. klasse. Spillet kan imidlertid passe for både litt yngre og litt eldre barn.

Er du lærer? Lær mer om Numetry Skole
Er du forelder? Lær mer om Numetry Fritid