Norsk studie: Mattespill er en suksess i barneskolen

13. februar 2022 Ådne Olsen Lesetid: 3 minutter
TILBAKE

Elever i barneskolen hevet nivået sitt i matematikk etter å ha prøvd mattespill, viser en fersk studie fra NIFU.

Stadig flere lærere tar i bruk spillbasert læring i undervisningen sin, og nå begynner også forskningen å peke i retning av at det er en riktig vei å gå. Nylig publiserte Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) denne 3-årige studien.

To fornøyde jenter spiller Numetry sammen med en pc foran seg

Forskerne studerte matematikkundervisningen i 25 klasser fordelt på 10 barneskoler, hvor halvparten fulgte ordinær undervisning, mens den andre halvparten brukte et mattespill i undervisningen. Elevene gikk i første- og andreklasse på skoler i området rundt Lillestrøm.

Er du lærer? Lær mer om Numetry Skole
Er du forelder? Lær mer om Numetry Fritid

Mattespill ga gode resultater og bedre motivasjon

Progresjonen hos elevene var størst i gruppen som brukte mattespill på nett som undervisningsform. Nivået ble betraktelig bedre både på første og andre trinn, og spillet fungerte like godt på så vel gutter og jenter som sterke og svake elever. Med andre ord: Elevene som spilte mattespill hadde større læringsutbytte enn elevene som fulgte ordinær undervisning.

For elevene på første trinn som brukte mattespill i klasserommet steg også motivasjonen for matematikk utover skoleåret, mens den holdt seg stabil for elevene i kontrollgruppen.

Oppgaver skreddersydd elevenes nivå

Dette underbygger det som er fundamentet for hvorfor vi har utviklet Numetry: spillbasert læring er en læringsform som appellerer til hjernene våre, ettersom vi lærer best gjennom erfaringer. Og ikke minst: å spille er gøy, og «kamuflerer» matteøving for elevene i det som de ser på som spilletid.

Dessuten kan hver enkelt elev få oppgaver skreddersydd nivået sitt, noe som gjør at de hele tiden presterer innenfor den proksimale utviklingssonen, altså at de får oppgaver som verken er for lette eller for vanskelige. Det er nok grunnen til at mattespillet fungerte like bra for sterke og svake elever i NIFU-studien.

Les også: Spilling – mer enn en passiv aktivitet

De fleste lærere har nok kjent på hvor vanskelig det er å legge opp undervisning som passer for alle elever i en klasse samtidig. Her ligger styrken i det å bruke spill i undervisningen: Man går fra å være nybegynner ved spillets start til å mestre spillet etter hvert – akkurat det som er målet med undervisningen fra skoleårets start til slutt.

Elever sitter i klasserommet med headsett på og spiller Numetry

Lærerne er avgjørende i innovasjonsarbeidet

Studien peker også på at det er viktig at lærerne involveres tett i arbeidet med å skape innovative undervisningsformer. En viktig del av dette er at fokuset skal være på lærernes faglige, pedagogiske og didaktiske tenkning, og at en ikke skal ta teknologi inn i klasserommet for teknologiens skyld.

Det har kanskje vært ulempen med tidligere digitale læringsverk, som best kan omtales som «strøm på bok» – egentlig bare digitale versjoner av lærebøkene. Det er dårlig utnyttelse av potensialet som ligger i digitale læringsressurser. Nettopp dette tar moderne mattespill for barneskolen som Numetry sikte på å gjøre noe med.

Er du lærer? Lær mer om Numetry Skole
Er du forelder? Lær mer om Numetry Fritid

quotes

Som mor er jeg veldig opptatt av at slike spill må være pedagogiske og morsomme nok til at barna faktisk vil bruke dem. Her får jeg begge deler.

Neda B.

Mor Nicolai, Kristiansand
quotes

Numetry er på et helt annet nivå enn konkurrentene når det gjelder spillopplevelsen. Tegningene, lydene og det visuelle i oppgavene er gjennomført gode. Guttungen har lyst til å løse utfordringene for å se hva som skjer videre i fortellingen.

Martin K.

Pappa Julian, Oslo
quotes

Numetry har vært en flott, morsom og lærerik opplevelse for elevene. De får trening i matematisk tankegang, algoritmer og alle mulige temaer innenfor faget på en morsom og engasjerende måte.

Håkon S.

Aronsløkka skole, Drammen