Dette er Numetry Skole

9. september 2022 Ådne Olsen Lesetid: 4 minutter
TILBAKE

Numetry Skole er et digitalt læremiddel i matematikk forankret i læreplanen for 4. til 7. trinn.

Læremiddelet består av Matematikkspillet Numetry og Numetrys Lærerportal. Numetry Skole tilbyr en ny og spillbasert tilnærming til matematikkfaget, og er basert på en grunntanke om å gjøre elevene til aktive deltakere i læringsprosessen.

I denne artikkelen gir vi deg en grundig innføring i Numetry Skole. Vi starter med Matematikkspillet Numetry, og går deretter inn på Numetry sin Lærerportal, som sammen utgjør Numetry Skole.

Lyst å prøve Numetry skole? Meld din interesse her

Se video: Derfor valgte Sogndal kommune Numetry Skole som digitalt læremiddel

Matematikkspillet Numetry

Matematikkspillet Numetry byr på morsomt og engasjerende læringsinnhold, og består av matteoppdrag med forskjellige matematiske tema. Alle matteoppdragene elevene møter i spillet tar for seg de ulike lærings- og kompetansemålene i læreplanen, og er forankret i fagfornyelsen.

Les også: Hvordan få Feide-innlogging i Numetry

To fornøyde jenter spiller Numetry sammen med en pc foran seg

Historien i spillet
Målet i Numetry er å redde en gruppe forsvunne astronauter – og samtidig løse et mysterium på galaktisk skala. Kun matematikkferdighetene til elevene kan redde dagen og den forsvunne ekspedisjonen.

Før hvert matteoppdrag vil elevene se en kort filmsnutt. Her får de vite hva som skjer i historien, samtidig som at de får vite hvorfor matematikk er en viktig del av løsningen. «Vi må hacke opp disse dørene ved å bruke det vi kan om partall og oddetall for å komme oss videre», for eksempel. Dette engasjerer elevene samtidig som at det gir dem en kontekst for matteoppdraget de skal utføre. Slik forstår barna hvorfor de gjør det de gjør, samtidig som at det også gir motivasjon til å spille, og ikke minst lære, videre.

Lyst å prøve Numetry skole? Meld din interesse her

Skjermbilde fra filmsnu

Den eneste måten elevene får med seg hele historien på, er ved å fullføre alle matteoppdragene i spillet. Med andre ord – elevene går gjennom forskjellige læreplan- og kompetansemål i matematikk for å finne ut hva som egentlig skjedde med de forsvunne astronautene.

Les også: Dataspill gjør at elever har lyst til å bli bedre i matte

Matteoppdragene
Matematikken er det viktigste vi jobber med i spillet. Hvert matteoppdrag i Numetry har derfor sine røtter i ett eller flere læreplan- og kompetansemål innenfor matematikken. Dette gjør vi for å sikre at det matematisk-pedagogiske gjennom hele spillutviklingsprosessen er grunnsteinen – fra læreplanmål til ferdig matteoppdrag. Numetry dekker blant annet de fire regneartene og brøk. Les alle de matematiske temaene som Numetry dekker her.

Skjermbilde fra matteoppdraget Particle Picker i Numetry.

Ved å plassere matematikken i en spillkontekst, gir vi elevene en trygg arena for læring. Superlæreren Håvard Tjora, som også er en av pedagogene i Numetry, forteller at én av fordelene med spillet er at vi «viser matematikken gjennom animasjoner, eksempler og hendelser, noe som ikke er mulig å få til i klasserommet».

Se video: Er spillbasert læring fremtidens undervisningsform?

Numetrys Lærerportal

I Numetrys Lærerportal får du som lærer tilgang til en rekke funksjoner. Du får blant annet mulighet til å lage oppgaver til elevene dine, dra ut rapporter med nyttig informasjon om elevenes aktivitet og muligheten til å lage grupper for enklere differensiering. Og selvfølgelig – du kan logge inn med Feide og se alle Feide-gruppene dine i Lærerportalen.

Lag oppgaver til elevene
En oppgave er en samling av matteoppdrag som du deler ut til elevene dine. Basert på hva som skal være fokuset i timen eller i leksen, kan du velge matteoppdrag med forskjellige tema. Du kan også låse oppgaver. Da vil ikke elevene ha mulighet til å «spille fritt» i Matematikkspillet Numetry før de har fullført alle oppdragene du har delt ut, eller til tidsfristen utløper.

Skjermbilde fra Numetrys Lærerportal som viser Lag en oppgave-skjermen

Dra ut rapporter
Rapporter generes automatisk for alle oppgaver i Lærerportalen. Her kan du se poengsum, tiden elevene brukte på hvert oppdrag, antall gale svar og fremgangen deres. Alt oppdateres i sanntid. Husk at det er vanlig å gjøre feil i et spill som er helt ukjent. Kanskje vil ikke mange feil si at eleven ikke forstod oppgaven, men heller at eleven «lekte seg rundt» for å lære seg spillmekanikken. Her er din rolle som lærer svært viktig.

Det er også mulig å få oversikt over én og én elev. Da har du muligheten til å se hvordan eleven har gjort det over tid, og om du ser framgang over lengre tid.

Skjermbilde fra Numetrys Lærerportal som viser rapporter

Opprett grupper
Grupper gir deg mulighet til å differensiere i Numetry. Skreddersy oppgaver til én eller flere grupper, basert på for eksempel matematisk nivå eller tema, og la alle elevene i klassen din oppleve mestring og læringsglede gjennom spillbasert læring.

Skjermbilde fra Numetrys Lærerportal som viser gruppeoversikten

Lag egne arbeidsark
I Numetrys Lærerportal får du tilgang til våre arbeidsarkgeneratorer innen addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. Med bare noen få klikk kan du enkelt lage og tilpasse arbeidsark til dine elevers behov.

Skjermbilde av arbeidsarkene du kan lage i Lærerportalen

 

Matematikkspillet Numetry + Numetrys Lærerportal = Numetry Skole. Vil du høre mer? Meld din interesse her.