Dataspill gjør at elever har lyst til å bli bedre i matte

26. august 2022 Ådne Olsen Lesetid: 2 minutter
TILBAKE

Mattefaget er ikke bare skriftlige oppgaver lenger. Det er spill, regning, dialog, utforsking og problemløsing. Denne endringen har gjort faget mer interessant for elevene, og særlig mattespill har har blitt populært.

Mye har skjedd med matematikk på skolen de siste årene. Lærer Ingvild Skogestad på Knappskog skule sier at det er viktig å finne en god balanse. De siste 3–4 årene har de brukt dataspill i undervisningen.

To jenter sitter i klasserommet og spiller Numetry sammen

Elever har ikke alltid høye forventninger til læringsspill, og forventer at de vil være kjedelige. Noris Eikanger ble positivt overrasket når han prøvde ut Numetry.

– Da læreren fortalte oss at vi skulle spille dataspill i mattetimene, tenkte jeg at det sikkert var et kjedelig spill. Men det er jo kjempekjekt, sier Noris Ekanger (9) om Numetry til Framtida Junior.

Les også: Fordeler ved å bruke Numetry i klasserommet

Læring på barna sine premisser

I mattespillet Numetry reiser elevene til solsystemet Matema. Målet deres er å redde ut en gruppe astronauter som forsvant helt plutselig. Samtidig som de forsøker å redde mannskapet, blir de dratt inn i et eldgammelt mysterium. Den eneste måten elevene kan redde vennene sine, og løse mysteriet på, er ved hjelp av mattekunnskapene deres.

Håvard Tjora peker på tre styrker ved spillbasert læring og Numetry (artikkelen fortsetter under videoen):

Mattespillet har ikke fokus på at elevene skal svare riktig på første forsøk. En viktig del av læringsreisen i Numetry er å prøve, utforske og gjøre feil. Samtidig som at elevene utforsker spillverdenen i Numetry, utforsker de også matematikk, og prøving og feiling blir en naturlig del av læringsreisen.

Les også: Matematiske temaer i Numetry

Elevene er enige, de har blitt bedre i matte

Kombinasjonen av læring og dataspill har vist seg å være en kjempefordel. De fire elevene som ble intervjuet var alle enige om det samme. De hadde blitt bedre i matte etter at de startet å bruke mattespillet Numetry i klasserommet.

– Det er gøyere og kjekkere å spille enn å regne på ark. Spillet har gjort at vi har fått lyst til å drive med matte, sier Emilie til Framtida Junior.

Noe mattespillet gjør før hvert matteoppdrag elevene skal ut på, er å gi dem kontekst til oppdraget. På den måten skjønner elevene hva de skal gjøre, og matematikken blir mindre abstrakt.

Les også: Slik bruker du mattespillet Numetry effektivt i undervisningen

Fortsatt under utvikling

Numetry er fortsatt under utvikling. Det betyr at det vil komme mange flere matteoppdrag fremover, og at det kommer bredere dekning av matematiske temaer. I tillegg jobbes det også med å forbedre matteoppdragene som allerede ligger ute, samt arbeid med forbedring av spill- og læringsopplevelsen i Numetry.

Dersom du vil vite mer om utviklingen av Numetry, og hva som vil komme i fremtiden, finner du informasjon om det her.