Stasjonstime med Numetry

31. oktober 2023 Ådne Olsen Lesetid: 2 minutter
TILBAKE

Ved hjelp av Numetry og Lærerportalen kan du legge opp en hel stasjonstime ved hjelp av bare Numetry Skole. Deler eller hele opplegget kan selvfølgelig også kombineres med dine egne stasjonsaktiviteter du ellers bruker.

Stasjon 1 – Spill Numetry

Del ut en oppgave gjennom Lærerportalen med relevante matteoppdrag. Dersom du vil være sikker på at elevene jobber med riktige oppdrag, kan du låse oppgaven slik at de ikke kan gjøre andre ting i spillet.

Stasjon 2 – Jobb med oppdragsark

Finn fram oppdragsark i Lærerportalen under Oppdragsark. Last deretter ned relevante oppdragsark som passer til det elevene jobber med i Stasjon 1 og skriv dem ut.

Oppdragsarkene bruker grafikken fra spillet og legger det over på papiret for å gjøre det gjenkjennelig for elevene. En fin måte å hjelpe på overføringsverdien og en litt annen måte å møte Numetry-universet på.

Stasjon 3 – Jobb med arbeidsark

Lag til noen arbeidsark i Lærerportalen under PDF-generator som passer til temaet elevene jobber med i Stasjon 1. Her kan du lage tilpassede arbeidsark i de fire regneartene hvor du selv bestemmer hvilke tall som skal være med, hvor mange oppgaver det skal være med på arket, osv.

Etter du er ferdig, trenger du bare å laste ned arbeidsarkene og skrive dem ut.