Slik kan dataspill brukes i undervisningen

23. juni 2021 Ådne Olsen Lesetid: 3 minutter
TILBAKE

Burde man ta spill inn i undervisningen? Forskningen peker i retning av at det ikke er en så dum idé. 

Å bruke dataspill i undervisningen kan kanskje virke litt rart for en del lærere. Her har man kjempet mot skjermer i klasserommet over en lang periode, så skal deretter elevene spille dataspill i skoletiden med lærerens velsignelse?

Les også: Derfor er læringsspill for barn så effektivt

Jente spiller Numetry med headsett på

Faktisk kan det å ta inn spill i klasserommet være lurt. Man møter elevene på den arenaen som de kjenner fra fritiden, og det bidrar til å ufarliggjøre faget man jobber med. Riktignok er det kvaliteten på spillet som avgjør hvor stort læringsutbytte elevene har av å bruke spill som en del av undervisningen. Her er det imidlertid en rivende utvikling gående, og det dukker stadig opp nye spill som tar utgangspunkt i definerte læringsmål.

Lærer gjennom erfaringer, ikke pugging

En av årsakene til at dataspill kan fungere i klasserommet er fordi spill bidrar til at man lærer gjennom erfaringer, noe som har vist seg å være mer effektivt enn eksempelvis pugging, som lett kan være med på å gi et negativt forhold til matematikkfaget.

Les også: Spillbasert læring kan være fremtidens undervisningsform

Moderne spill som kan brukes i undervisning byr ofte på engasjerende historier, interessante karakterer og er gode til å «kamuflere» læringsaspektene ved spillet, selv om nettopp læring som oftest er hele meningen bak spillet.

Artikkelen fortsetter under videoen

Positive forskningsresultater

I 2021 publiserte Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) en studie som studerte bruk av spill i skolen hos 25 klasser fordelt på 10 norske barneskoler. 

Les også: Ny studie: Mattespill er en suksess i barneskolen

Studien viste at elevene som fikk bruke dataspill i undervisningen hadde større progresjon enn elever som fulgte tradisjonell tavleundervisning. Progresjonen var like stor hos både jenter og gutter, og blant de svake og sterke elevene. Dessuten steg også motivasjonen for å jobbe med faget utover i året for de som brukte dataspill i klasserommet.

Gjør øvingen gøy

Årsaken til at motivasjonen for å jobbe med faget stiger ved å bruke dataspill i undervisningen kan ligge i en av styrkene til spillmediet: Det gir elevene muligheten til å se hvordan faget kan brukes i praksis. Spesielt i typiske «puggefag» som matematikk er det en fordel, fordi elevene får et mer konkret og håndfast bilde av hvordan faget kan brukes i praksis.

Les også: Hvorfor bruke spillpedagogikk i undervisning?

Når man i tillegg kan legge inn de elementene som gjør at barn kan bli sittende timevis å spille dataspill i et undervisningsrettet spill, sikrer man at barna får den nødvendige øvingstiden som ofte kreves for å mestre et fag – gjerne uten at barna reflekterer noe over at de i realiteten har jobbet med fag når de gjør seg ferdige med en spilløkt.

Andre forskningsressurser til videre lesning: