Slik bruker du mattespillet Numetry effektivt i undervisningen

25. juni 2021 Ådne Olsen Lesetid: 3 minutter
TILBAKE

Over 100.000 elever på mellomtrinnet har prøvd mattespillet Numetry. Slik kan du bruke spillet effektivt i undervisningen.

At mattespill som Numetry kan bidra positivt til elevers læring i matematikk er allerede godt dokumentert i forskningen. Likevel er det som i undervisning for øvrig ikke nødvendigvis slik at man bare kan sette elevene ned sammen med en bok eller et spill og la læringsverket gjøre resten av jobben. I denne artikkelen deler vi noen av rådene fra en av våre pedagoger.

Les også: Hvorfor bruke spillpedagogikk i undervisning?

Hvorfor bruke spill i undervisningen?

Først og fremst: Hvorfor bør man inkludere spillbasert læring som en undervisningsmetode? Å bruke spill i undervisningen har mange fordeler, og for fagdisipliner som matematikk, hvor bøkene som regel alltid har en fasit, kan mattespill være et godt krydder i undervisningen. Når det finnes en fasit, vil en naturlig konsekvens være at læreren vil jage etter rette og gale svar, noe som kan gå på bekostning av utforskende og lekende læring.

Tre gutter ser tenkende ut på en pc

Les også: Fordeler ved å bruke «Numetry» i klasserommet

Ved å inkludere spill i undervisningen gir du elevene flere arenaer å møte matematikken på. Jo flere slike arenaer, jo bedre – men det er også viktig at disse er av høy kvalitet. Vi mener at Numetry er blant plassene hvor elevene møter faget på en gjennomtenkt måte og gjennom høy kvalitet.

Engasjér deg i konseptet

Hvis du er lærer og vil bruke Numetry i undervisningen, vil du kunne tjene mye på å engasjere deg mer enn i bare matematikken, men hele konseptet – spillet, historien og det grafiske. Ofte er elevene langt bedre på de to siste tingene enn læreren, og det skaper en ny dynamikk mellom lærer og elev som kan være interessant – det at eleven kan forklare læreren noe skal ikke undervurderes.

Les også: Spill – et verktøy i klasserommet

Uansett vil det å vise at du som lærer er engasjert i spillet bidra til å bygge legitimitet til spillet som en undervisningsform, samtidig som at elevene i de aller fleste tilfeller synes at spillet er gøy.

Dyrk elevenes genuine nysgjerrighet

Ved å være opptatt av barnas genuine nysgjerrighet til å jobbe videre med spillet, kan du oppnå at elevene blir mer personlig engasjert i spillet. Det kan videre bidra som en drivfaktor for at de fortsetter å spille på fritiden, noe som gir en helt uvurderlig mengdetrening i matematikkfaget helt uten at de tenker over det selv.

Les også: Spillbasert læring kan være fremtidens undervisningsform

Om man klarer nettopp det, er mye av jobben gjort med tanke på å gi elevene den ekstra tiden som ofte trengs for å få matten «under huden» gjennom mengdetrening. Man kan selvsagt bruke Numetry som hjemmearbeid, ettersom elevenes terskel er lavere for å logge seg på et matematikkspill enn å åpne en bok. Likevel kan man i mange tilfeller oppnå at elevene spiller Numetry på eget initiativ på fritiden, rett og slett fordi det er så gøy.

Snakk med eleven etter spilløktene

Vi anbefaler også at lærere setter seg ned med elevene, gjerne én-til-én, etter spilløkter og har en matematikksamtale der og da – akkurat når inntrykkene er ferskvare. Vis at du som lærer engasjerer deg i spillet, og still faglige spørsmål om hva som skjer i Numetry, og la eleven forklare gjennom grafikken i en matematikkfaglig kontekst.