Skjermtid og grensesetting

21. november 2020 Ådne Olsen Lesetid: 3 minutter
TILBAKE

Skjermtid. Kjenn på det ordet! Jeg har ingen positiv reaksjon til det. Begrepet assosierer jeg oftest med overforbruk av tidstyver som data, tv-spill, telefoner og nettbrett. Aller helst assosierer jeg det med barn og unge.

No size fits all

Det er ikke alltid lett når det kjennes ut som barna våre bruker for mye tid foran skjermen. Hvor går grensen for hva som er akseptabelt? Hvor mye tid foran skjerm er skadelig? Spiller det noen rolle hva de ser på? Ingen av disse spørsmålene har noe konkret svar. Barna våre er forskjellig, selv i samme husstand. Så å finne et svar som passer alle vil være umulig.

Alle foreldre har ulik oppfatning av hva som er akseptabelt når vi skal sette grenser for barna våre, som igjen gjør det umulig å ha de samme reglene i alle hjem. Særlig vanskelig blir det når våre håpefulle sier at alle andre får lov. Da ender man fort opp i ja-fella. Det er vanskelig å være den “ene” som ikke får delta, uansett hva det skulle være. Ingen unner barnet sitt føle på utenforskap, og sosiale medier og spill handler jo i stor grad om å holde kontakt med venner. Det er der alt skjer, enten vi som foreldre vil det eller ikke.

Aina Legland og sønnen Jakob (10)

Miljøet rundt barna er også en faktor som vil kunne skape vanskeligheter for oss som foreldre når det kommer til grensesetting. Det er lett å være negativ og tenke at alt som kommer gjennom skjermen mater de ubesudlede hjernene deres med eder og galle. Heldigvis er ikke det alltid tilfellet. Det kan dukke opp så mye nyttig og lærerikt. Kunnskapen er så lett tilgjengelig.

Les også: Smart bruk av skjermtid

La barna være med å bestemme

Barn og unge er i dag mer opplyst enn vi var på deres alder. Jeg tror det vil være viktig å la barna være med å bestemme reglene for hvor mye tid det er greit å bruke foran skjermen. På den måten føler de eierskap i avtalen, og sitter ikke igjen med følelsen av at reglene blir tredd nedover ørene på deres. I noen tilfeller kan det også gjøre dem mer bevisst på hvor mye tid de egentlig bruker foran skjermen.

Gutt ligger på gulvet med en pc foran seg og spiller Numetry

Så må vi også huske av selv vi voksne tar del i det hele. Derfor må vi være gode forbilder, og ikke fremstille vår egen bruk på telefon eller PC som viktigere enn barnas. For meg er det viktig å prøve og lære barna å regulere seg selv. Det er ikke bare en fin egenskap å ha nå, men også senere i livet. Så er det vel med skjermtid som med mye annet her i livet. Det handler om balansegang.

Det er ikke alltid like lett. Selv jeg tar meg selv nå og da i å tillate mer skjermtid enn det som er avtalt. Noen vil bruke leken som en pause fra skjermen, mens andre vil bruke skjermen som en pause fra leken. Jeg fortrekker helt klart det siste.

Se også: Elever tester ut Numetry