Repetisjon av ulike temaer med Numetry

31. oktober 2023 Ådne Olsen Lesetid: 2 minutter
TILBAKE

En fin måte å repetere på ulike temaer i Numetry på, er ved å la elevene spille seg gjennom kapitlene i spillet på nytt.

For å se om en slik time passer for din klasse, kan du sjekke ut oversikten over de matematiske teamene i hvert kapittel. Du finner dem her.

Repetisjon ved bruk av ett kapittel

Dersom dere tidligere har hatt om brøk, enten i forrige skoleår eller tidligere i samme skoleår, kan elevene spille seg gjennom kapittelet Asteroid Belt. Eller bruke kapittelet Jinn til å repetere på addisjon og subtraksjon.

Be elevene gå inn på det ønskede kapittelet og spille seg gjennom stien. Her møter de matteoppdragene i økende vanskelighetsgrad og kompleksitet etter hvert som de jobber seg gjennom kapittelet.

Repetisjon ved å spille fritt

Du kan la elevene spille fritt i Numetry og la de gå gjennom kapitlene på egenhånd. Da får de utforsket Numetry-universet på egenhånd og i eget tempo, samtidig som de gjennomgår tidligere kjente temaer dere har gått gjennom i timen.

Da får de møte matematikken på litt andre og varierte måter. Jo flere ulike arenaer de møter matematikken på, jo bedre.