Numetry Skole kvalifiserer til innkjøpsstøtte av Utdanningsdirektoratet (Udir)

18. august 2022 Ådne Olsen Lesetid: 2 minutter
TILBAKE

Nå kan du få støtte av Udir ved kjøp av Numetry Skole. Tilskuddsordningen er en del av Udirs tiltak innenfor Den teknologiske skolesekken, som Numetry Skole nå kvalifiserer til.

Målet med tilskuddsordningen

Målet med tilskuddsordningen til Udir er å bidra til at elever og lærere i offentlige grunn- og videregående skoler får tilgang til et mangfold av digitale læremidler av høy kvalitet.

I Udirs oversikt over alle digitale læremidler som gir innkjøpsstøtte, vil du finne Numetry Skole. For å bli godkjent av Udir som digitalt læremiddel, må man oppfylle en del krav. Étt av kravene er at læremiddelet benytter Feide dersom det har innloggingsfunksjon, noe som både Numetry Skole og Matematikkspillet Numetry nå har.

Innloggingsskjermen til Numetry av to karakterer som svever rundt i verdensrommet

Les også: Hvordan få Feide-innlogging i Numetry

Om ordningen

Tilskuddsordningen er ett av flere tiltak innenfor Den teknologiske skolesekken. I 2022 ble det bevilget hele 60 millioner kroner til digitale læremidler. Sjekk hva din kommune fikk bevilget i tilskudd.

Ordningen har også tilknytning til fagfornyelsen. Når læreplanene fornyes, må også læremidlene fornyes. Da kan digitale læremidler bidra til at elevene kan oppleve faget på en annen måte, og læremiddelet kan også bidra med tilpasset opplegg til den enkelte elev.

Numetry – en ny måte å oppleve matematikk på

Elevene på mellomtrinnet begynner å bli erfarne elever, og det stilles ofte enda høyere krav til læreren når det kommer til å tilby dynamisk og variert undervisning. Mattespillet Numetry er laget for at nettopp elever i 5. til 7. klasse skal få et positivt forhold til matematikk.

Elev spiller Numetry i klasserommet

Numetry er et rollespillbasert ferdighetsspill hvor spillerne følger en historie, der sluttmålet er å redde en gjeng forsvunne astronauter. For å oppnå progresjon i dette mattespillet, må man løse ulike former for matematikkoppgaver.

Skjermbilde fra matteoppdraget Asteroid Blaster hvor man lærer om multiplikasjonsalgoritmen

Les også: Matematiske temaer i Numetry