Læringspartnere i Numetry

31. oktober 2023 Ådne Olsen Lesetid: 2 minutter
TILBAKE

Elever kan forklare ting for hverandre på en enklere og mer forståelig måte enn en lærer noen ganger har mulighet til. Særlig ved bruk av spill som Numetry, hvor elevene har et stort fortrinn da de som oftest har mye større kjennskap til hvordan spill fungerer.

Elevene lærer bedre ved å kommunisere, forklare, lytte og diskutere med hverandre. Ikke bare selve matematikken, men også hvordan spillmekanikken og hvordan oppgavene på lettest mulig måte kan løses. De blir aktive i egen læring, og ingen elever går gjennom mattetimen uten å si noe.

I tillegg kan man også kombinere dette med felles tavleundervisning på slutten av timen. Det er ikke like høy terskel for å rekke opp hånden når man har en læringspartner å støtte seg på.

To jenter spiller Numetry sammen på en PC i et klasserom

Hvordan sette opp timen

Bruk Lærerportalen til å dele ut en oppgave til elevene dine med relevante matteoppdrag. Deretter deler du opp klassen, så alle får minst én læringspartner. I timen deler læringspartnere samme Chromebook/iPad og samarbeider om å løse oppdragene.

På den måten kan de snakke sammen om det matematiske og utfylle hverandres styrker og svakheter. Kanskje en elev forstår spillmekanikken med en gang, mens den andre eleven tar det matematiske med en gang. Eller så er det en elev som forstår hele oppdraget med en gang og kan lære partnere sin hvordan man løser oppgaven.

Det viktigste er at de klarer å snakke om matematikken sammen på en måte som gjør at begge får en økt forståelse og mestringsfølelse i faget. Som bonus kan det også føre til et sterkere fellesskap i klassen, og hva er ikke bedre enn det?