Hvordan hjelpe barn til å bli bedre i matte

9. oktober 2020 Ådne Olsen Lesetid: 4 minutter
TILBAKE

For mange foreldre er dagens skolehverdag nærmest ugjenkjennelig fra da de selv satt på skolebenken et par tiår siden. En skolehverdag hvor penn og papir fortsatt var ens beste verktøy, og da hoppetau og fotball var det morsomste en kunne gjøre i friminuttene. I dag har digitaliseringen kommet langt, og smarttelefoner og nettbrett er nærmest allemannseie i skolegården.

Lærer og elev sitter med en pc foran seg

Til tross for at skolen har utviklet seg til å bli noe helt annet enn det den var da dagens foreldregenerasjon satt på skolebenken, kan man fortsatt finne flere av de samme utfordringene i klasserom ved landets skoler i dag. Blant annet innenfor matematikk. Allerede på barneskolen er det flere som møter på utfordringer når det gjelder mattefaget, og det er fortsatt en forutsetning at man pugger og øver for å mestre disse. Forskjellen er bare at man i dag har andre verktøy som kan gjøre prosessen både enklere og morsommere.

1. Sett av tid til å følge opp

For å hjelpe barn til å gjøre det best mulig på skolen, er det først og fremst viktig å sette av tid til å hjelpe barnet. I en stressende hverdag kan det være lett å la dette punktet glippe, spesielt dersom man ikke opplever at ens eget barn har særlig store utfordringer i læreprosessen. Det kan likevel være lurt å gå gjennom leksene sammen med barnet, og å kartlegge hva som kan være utfordrende. De fleste barn vil ikke gjøre dette på eget initiativ.

Les også: Hvordan hjelpe elever med matematikkvansker

2. Ha god dialog med barnets lærer

Det kan være lurt å snakke med barnets lærer om hva som kan være utfordrende for barnet i læringsprosessen. Er det noe dere kan ta tak i hjemme? Kanskje gå gjennom en gang til? Lærere har ofte mange gode tips til hva som kan forenkle problemstillinger for barna, men det kan også hjelpe forelderen selv til å få en bedre innsikt i hva barna faktisk lærer på skolen. Det kan også være smart å snakke med andre foreldre om hva de gjør hjemme for at læringsprosessene kan bli enklere.

3. La barnet lære deg

Når barnet først har kommet seg frem til riktig fasitsvar kan det være lurt å la hen forklare hvordan hen kom frem til svaret. Slik kan du først og fremst sørge for at metodene er korrekte, men det vil også hjelpe barnet å huske metoden bedre. En lærer nemlig ofte bedre når en får forklare fremgangsmetoden til noen andre. Her er det viktig å lytte til barnet uten å avbryte med hva som eventuelt har blitt gjort feil underveis.

Gutt spiller Numetry i sofaen med moren som følger med i bakgrunnen

4. Tenk utenfor boksen!

I dag finnes det mange nye verktøy som kan gjøre læringsprosessen både enklere og morsommere for barnet. Ved å ta i bruk pedagogiske spill kan en se fremgang raskere, samtidig som at barnet i mange tilfeller vil la seg engasjere i langt større grad enn ved klassiske matteoppgaver. Numetry er et mattespill som er utviklet av erfarne lærere og spillutviklere.

Matteoppgavene er flettet inn i spillet på en måte som gjør at de nærmest ikke tenker over at de går gjennom mattepensum, ettersom historiefortellingen er vektlagt i såpass stor grad. Spillbasert læring er et relativt nytt fenomen, og derfor noe som mange foreldre ikke har tenkt over som et alternativ for å gjøre læringen enklere for barna. Det er etter alt å dømme kommet for å bli, ettersom at det engasjerer og lærer om en annen.

Se også: Håvard Tjora peker på styrker ved spillbasert læring

5. Belønning

Belønning fungerer alltid som en god motivasjon når man møter på utfordringer. Nærmest alt en gjør i livet motiveres av belønninger i forskjellige former, og det trenger ikke å være snakk om store gevinster. Det kan være så enkelt som en favorittrett til middag, eller en tur i svømmehallen i helgen. Motiver barna med noe de synes er morsomt, og motivasjonen vil øke på et øyeblikk!

6. Vær oppløftendeog tålmodig

Til slutt er det helt avgjørende å være positiv, oppløftende og tålmodig når man hjelper barnet med matteoppgaver. Det kan virke håpløst for barnet å stå fast, men da kan det hjelpe å vite at noen fortsatt har troen på at en kommer til å klare det til slutt, uten å bli sint eller frustrert. Barnet gjør ikke noe galt ved å ha vansker med en oppgave. Ved å sitte der med barnet til oppgaven er løst, kan også forholdet mellom forelder og barn styrkes. Det er viktig å vise at man har troen på at det vil gå bra.

Å ha forståelse for enkle matematiske oppgaver er en forutsetning for å klare seg optimalt i dagens samfunn. Matematikk er et fag som mange finner utfordrende allerede fra barneskolealder, og det er derfor viktig å følge opp fra tidlig alder. Det er likevel ikke store grep som skal til for å hjelpe barn å mestre disse utfordringene. Det viktigste er å ha et ønske om å hjelpe til.