Fagfornyelsen – hva innebærer den?

14. mars 2021 Ådne Olsen Lesetid: 3 minutter
TILBAKE

Utrulling av den nye læreplanen i Norge, Fagfornyelsen, er i full gang. Men hva har den å si for lærere og elever?

Fagfornyelsen er resultatet av et langt og nitidig arbeid som ble startet i 2016 i forbindelse med at regjeringen la frem en stortingsmelding hvor det ble klart at den gamle læreplanen, Kunnskapsløftet, skulle fornyes.

Les også: 5 grunner til å bruke mattespill på nett

Det var da over ti år siden Kunnskapsløftet ble rullet ut i den norske skolen, og siden den gang har det skjedd mye både med det norske samfunnet, teknologien og hvordan vi ser på verden. Derfor var det på høy tid å få laget en ny læreplan i Norge.

Skal forberede elevene på et nytt samfunn

Et av hovedmålene med Fagfornyelsen er å danne grunnlag for at elevene skal være godt forberedt på et samfunnsliv og arbeidsliv som er i stadig endring. Da den forrige læreplanen ble laget, fantes verken Facebook eller iPhone. At verden ser ganske annerledes ut om ti år når elevene er klare for å møte samfunns- og arbeidslivet er med andre ord helt sikkert, men vi aner ikke hvordan det vil se ut.

Gutt spiller Numetry på en pc

Les også: Hvordan få barn til å løse matteoppgaver?

For å forberede elevene på den uvisse fremtiden har Utdanningsdirektoratet redusert antallet kompetansemål og i større grad lagt vekt på at dybdelæring skal stå i fokus i undervisningen. Det innebærer færre kompetansemål, og lærerne skal i større grad få mer tid til å gå i dybden på stoffet i undervisningen.

Åpner for spill som Numetry

En av tingene som Fagfornyelsen slår fast, er at elevene må få erfaring med å bruke det de har lært på ulike måter, i sammenhenger som er nye. Med andre ord gir man frihet til læreren å bruke andre undervisningsmetoder enn de tradisjonelle.

Det samsvarer veldig med vår oppfatning av at elevene lærer mer og bedre når undervisningen er variert og dynamisk. I en fersk rapport fra NIFU slås det også fast at mattespill er med på å øke læringsutbyttet for elevene.

Les også: Ny studie: Mattespill er en suksess i barneskolen

Elevene skal bli gode problemløsere

Alle fagene rammes av Fagfornyelsen, og for oss i Numetry er det naturligvis ekstra spennende å se hva den nye læreplanen har å si om matematikkfaget. Den legger spesielt vekt på at elevene skal bli gode problemløsere og oppdage sammenhenger mellom de ulike delene av faget.

Gutt lent frem mot pcen sin mens han spiller Numetry

Les også: Digitale læringsressurser i kraftig vekst

Antallet emner for hvert trinn har blitt redusert, slik at elevene skal ha mulighet og tid til å sette seg godt inn i hvert emne før de går videre. Man har også tatt inn algoritmisk tenkning og programmering til å utforske og løse problemer.

Utrullingen er godt i gang

Den nye læreplanen begynte å gjelde fra august 2020 for 1. – 9. trinn, pluss det første trinnet på videregående. I 2021 tok 10. trinn og andre trinn på videregående i bruk de nye læreplanene.

Les også: Slik bruker du Numetry effektivt i undervisningen

Fagfornyelsen vil være ferdig implementert i hele skoleverket fra 2022 når det tredje og siste trinnet på videregående tar i bruk læreplanen.