Digitale læringsressurser i kraftig vekst

18. januar 2021 Ådne Olsen Lesetid: 3 minutter
TILBAKE

I mars har ett år passert siden verden så seg nødt til å stenge ned som følge av koronaviruset. Akutt så man behovet for nye ressurser, og det ble tydelig i hvor liten grad digital læring har blitt satset på tidligere. Dette har endret seg betraktelig i løpet av 2020.

Kraftig økning

Interessen for digitale læringsmetoder økte nemlig kraftig i løpet av fjoråret. Da vårt teknologiske samfunn brått stod overfor utfordringer vi aldri har sett maken til, var det overraskende hvor få alternativer som fantes av digitale læringsmetoder. Det har nærmest blitt et samfunnsoppdrag å finne gode løsninger på området.

Jente spiller Numetry med headsett på

Hege Tollerud jobber som Head of community i det europeiske venturefondet Brighteye. Et venturefond som investerer i blant annet selskaper som satser på læringsteknologi. Til avisen Shifter.no forteller Tollerud at digital læring er et område i enorm vekst hvor kompetanse er en stor mangelvare. Dette byr på store muligheter for teknologibedrifter.

Stor pågang

Koronaviruset har med andre ord ført til stor pågang på området. Flere oppsøker digitale læringsplattformer, og interessen har økt hos både studenter, lærere og folk som har mistet jobben som følge av de sosiale begrensningene.

Siden mars har mer enn dobbelt så mange oppsøkt digitale læringsplattformer, noe som tyder på at publikum ønsker å gå fra passive til aktive konsumenter. Til tross for at samfunnet ikke er like nedstengt som da, så holder tallene seg fortsatt betraktelig mye høyere enn før mars.

Denne utviklingen påvirker naturlig nok også investorer. Koronaviruset gjorde det tydelig at man har satset for lite på digital læring i Norge, men også i verden generelt.

Les også: Skole med gaming på timeplanen

Krever ny kompetanse

Interessen for digital læring så vi også før koronaviruset nådde oss. Digitaliseringen av samfunnet fører nemlig til et behov for andre ferdigheter enn hva vi har vokst opp med. Internett har gjort informasjon om hva som helst tilgjengelig for alle. Dette åpner opp for store muligheter for innovasjon og investering når det gjelder digital læring!

Det finnes noen svært gode digitale læringsmuligheter innenfor det norske skolesystemet. De fleste befinner seg likevel utenfor. Skolen kan oppfattes som treg på dette området, noe som ikke er overraskende når man ser på hvor sterkt tradisjonelle læringsmetoder står i skolesystemet.

Jente spiller Numetry på skolen

Dette betyr ikke at skolen skal nedprioriteres! Det blir den heller ikke dersom man satser mer på utvikling utenfor skolen. Slik kan man kartlegge hva som faktisk fungerer, for så å implementere dette inn i skolehverdagen. Det har de blant annet gjort på Revheim ungdomsskole i Stavanger, hvor John-Arne er ansatt som spillpedagog. 

Stor utvikling

Det globale markedet for utdanning har til sammen en estimert verdi på 7 billioner dollar i dag. Bare 3 % av dette markedet er digitalisert. Man vet enda ikke hvordan disse tallene vil se ut i fremtiden, men alt tyder på en stor utvikling på det digitaliserte området.

Det er spennende tider i møte!

Se også: Det nye og oppslukende lærespillet for barn

Vi er sikre på at også ditt barn kommer til å elske matematikkspillet Numetry!

Kom i gang gratis i dag!