Matematiske tema i Numetry

20. januar 2022 Kim Arne Hammerstad Lesetid: 3 minutter
TILBAKE

Bruker du Numetry i klasserommet? Her gir vi deg en oversikt over hvilke matematiske temaer Numetry foreløpig dekker. På sikt vil Numetry dekke hele læreplanen for 4.–7. trinn.

Numetry består av mange forskjellige matteoppdrag som dekker forskjellige matematiske temaer. Elevene kan spille seg gjennom matteoppdragene i den rekkefølgen de selv ønsker, og velge hvilket som helst oppdrag uansett hvor de befinner seg i Numetry. Dette kaller vi for «Open World» på spillspråket.

Norsk studie: Mattespill er en suksess i barneskolen

Om du som lærer for eksempel vil fokusere på divisjon og brøk i én mattetime, og forskjellen mellom partall og oddetall i en annen, vil denne oversikten være til stor hjelp når du skal velge matteoppdrag til klassen din. Og husk; Numetry er fortsatt under utvikling, det er mange flere matteoppdrag på vei!

Romskipet Envoy

Oppdragene som tar for seg de mest grunnleggende temaene i matematikk finner du på romskipet «Envoy». Det første oppdraget, Access Shaft, tar for seg partall og oddetall. Det går også gjennom forskjellen mellom siffer og tall, tallplassering og hvilken verdi de får ut ifra det.

Les også: Slik kan dataspill brukes i undervisningen

I matteoppdraget Juice Booth fortsetter man å lære mer om tallplassering, men man blir også introdusert til desimaltall og litt addisjon. Oppdraget Converter Bot ser på prosent, brøk og desimaltall, og viser hvordan de henger sammen med hverandre. I Cold Reactor er hovedfokuset negative tall. Her lærer elevene hvordan negative tall ser ut, og hva som skjer når man legger til og trekker fra tallene.

Det siste oppdraget på Envoy er Cross Connector. Det handler om likhetstegnet, og kan på noen måter minne om algebra. Her skal man balansere begge sider av likhetstegnet for å forstå hvordan det virker.

Ørkenplaneten Jinn

På den oransje planeten «Jinn» fokuseres det på addisjon og subtraksjon. Det første oppdraget, Gas Compressor, starter med addisjon og veksling. Mer spesifikt tier-overganger. Slime Recycler, oppdraget som kommer etter, handler om det samme, men med fokus på subtraksjon.

Les også: Mattespel som er perfekt for 5. til 7. klasse.

Rocket Payload fokuserer mer på logisk tenking. Her må man splitte verdier og subtrahere for å komme frem til riktig svar. I Sample Divider undersøker man utenomjordisk slim ved hjelp av teller og nevner. Grunnleggende brøk er nøkkelen til å finne svaret. Sist ut på planeten Jinn er oppdraget Edge Matcher. Det kan minne om et puslespill, bare med tall. Her må man plusse sammen og snu på «puslespillbrikker» for å komme videre i spillet.

Havplaneten Varuna

Sist ut er den blå planeten «Varuna». Magnetic Sorter lærer elevene om avrunding, mer spesifikt til nærmeste 10, 100 og 1000. Deep Salvage handler om multiplikasjonstabellen (1-10), og er en fin måte å pugge ganging på.

Oppdraget Seafloor Survey lærer elevene om areal, hvor de bruker lengde og bredde. De siste to oppdragene tar for seg divisjon. I Division Diver handler det om hoderegning, mens i Code Breaker lærer elevene om divisjonsalgoritmen og hvordan man bruker den.

Les også: Derfor er læringsspill for barn så effektivt

Asteroid Belt

I asteroidebeltets første oppdrag, Phantom Fractions, må elevene forkorte og forstørre brøk. Drone Navigator handler om multiplikasjon med større tall og omgjøring av enheter og Asteroid Blaster tar for seg mulitplikasjonsalgoritmen med flersifrede tall.

Matteoppdraget Fraction Clock bruker klokken som utgangspunkt til å lære mer om brøk, hvor en time er brukt som en hel. Mysterious Pillar tar for seg addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøk for å låse opp hemmelighetene til en glødende søyle.

Isplaneten Skadi

På isplaneten Skadis første oppdrag, Scale Bridge, fokuseres det på likhetstegnet. Her må elevene bruke sine problemløsningsevner for å finne ut hvilke alternativer som vil gjøre vekten lik på hver side. I Particle Picker lærer elevene om sannsynlighet og i Door Decryptor blir dem introdusert til algebra.

Numetry-brukerne er enige!

quotes

Dette var rett og slett kjempemoro! Lykke til videre med spillet! De syntes det var stas å jobbe på denne måten. Det føltes mindre som skole og mer som spill.

Siri

Lærar, Strømme skole
quotes

Det var stor interesse for spillet. Alle, og det skjer ikke så ofte, var med og jobbet konsentrert. Tilbakemeldingene fra elevene var udelt positive.

Olav

Lærar, Fævåg skole
quotes

Bra gjennomført spill. Til tross for at spillet er laget for at det skal være gøy, har skaperne også tatt hensyn til det vi lærere ønsker: korrekt begrepsbruk, umiddelbar tilbakemelding og ikke minst problemløsning.

Anders

Lærar, Godvik skole